Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Álláspályázat

BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Gazdasági vezető Munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 71517
Intézményi iktatószám: BKH/31-5/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
 
BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Gazdasági vezető Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): szervezi, irányítja és ellenőrzi a pénzügyi iroda munkáját, • vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr. ) a gazdasági vezető részére meghatározott feladatok ellátásáért, • ellátja a pénzügyi iroda operatív vezetését, szakmai irányítását, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv alkalmazásában álló, a tervezéssel, a gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad, • gondoskodik az irodán belül a költségvetési és számviteli feladatok összehangolt működéséről, • ellátja az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, • gondoskodik a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-tervezetek előkészítéséről, • a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról, • részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán, • előkészíti az éves költségvetési rendeletet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezeteket, • elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelettervezetet, • megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal között, • folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzati költségvetési szervekkel, • gondoskodik az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség (költségvetés, havi és éves beszámoló) határidőben történő teljesítéséről, normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, a költségvetési szervek folyamatos pénzellátásáról, • gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról, • ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bugac

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton: 6114 Bugac Béke u.10. a borítékon kérjük feltüntetni: "Gazdasági vezető". E-mailen: jegyzo@bugac.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita jegyző nyújt a +36 76 575100-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 12.§-ában meghatározott végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök: mérlegképes könyvelői képesítés államháztartás szakon, ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete, közigazgatási szakvizsga, szerepel a 2000.évi C.tv.151.§ (3) bek.szerinti nyilvántartásban vagy vállalja annak megszerzését

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.09. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bugac.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.

 


2024-06-24
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu
X